Sprečavanje nastanka otpada


Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19) na vrhu hijerarhije funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom nalazi se sprječavanje nastanka otpada te predstavlja najučinkovitiji i najodrživiji način korištenja resursa. Prema ZOGO-u, sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere poduzete prije nego neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja količina otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životnoga vijeka, smanjenje negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te smanjenje sadržaja opasnih tvari u materijalima i proizvodima.

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:
- očuvanje prirodnih resursa
- smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta
- smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš
- smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš

Smanjite količinu otpada koju stvarate:
- kupujte proizvode u rinfuzi ili one s manje ambalaže (npr. veća pakiranja umjesto više manjih pakiranja)
- dajte prednost kvalitetnijim proizvodima koji imaju dulji vijek uporabe (npr. drvene igračke umjesto plastičnih)
- koristite punjive baterije i dugotrajnije štedne žarulje
- dajte prednost proizvodima sa višim udjelom materijala koji se može reciklirati (provjerite oznake na proizvodu)
- izbjegavajte kupovinu jednokratnih proizvoda
- čistite manje štetnim,a ujedno i jeftinijim sredstvima (soda bikarbona, ocat, boraks)
- radije poklanjajte biljke u zemlji nego rezano cvijeće
- procjenite potrebe prije kupnje namirnica, provjerite datum isteka, ne bacajte hranu

Više informacija o mjerama za sprječavanje nastanka otpada može se saznati na stranici:
Portal sprječavanja nastanka otpada

zatvori