Pravilno odvajanje otpada


Odvojeno sakupljanje otpada u kućanstvima uobičajena je praksa u razvijenim zemljama. Zašto?
- zato što otpad sadrži mnoge korisne materijale poput papira, plastike, metala, stakla i druge koje je moguće reciklirati i iskoristiti za proizvodnju novih proizvoda
- zato što je iz otpada potrebno izdvojiti dijelove poput starih baterija, lijekova, elektronike, boja, lakova i sl. Te se tvari moraju obraditi na poseban način da bi se izbjeglo zagađenje okoliša
- zato što je potrebno štedjeti prostor na odlagalištu otpada i sprječiti otvaranje novih

Što time dobivamo?
- sporije trošimo prirodne resurse koji će trebati budućim genaracijama
- čisći i sigurniji okoliš
- tlo, vodu i zrak
- čišći i uredniji grad
Više informacija o pravilnom odvajanju otpada može se saznati na stranici:
http://www.fzoeu.hr/hr/publikacije/brosure/

Odvojeni otpad se može odložiti u reciklažna dvorišta ili u spremnike na zelenim otocima.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Svrha reciklažnog dvorišta:
- sprječavanje nastanka divljih odlagališta
- smanjenje količine otpada u prirodi
- svaki kilogram otpada odnešenog u reciklažno dvorište smanjuje iznos računa za odvoz komunalnog otpada

Vrste otpada koje se odlažu u odgovarajuće spremnike u reciklažnom dvorištu su:
- PAPIR (novine, časopisi, kartoni, knjige..)
- METAL (prazne limenke, konzerve..)
- STAKLO (staklena ambalaža, ogledalo, prozorska stakla..)
- PLASTIKA (prazne boce pića, ulja, mlijeka, ambalaža deterdženata i šampona)
- TEKSTIL (čisti i suhi odjevni tekstil, deke i popluni, obuća..)
- KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD (kupaonska oprema, oprema za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema..)
- manje količine GRAĐEVINSKOG OTPADA iz kućanstva (do 200 kg u 6 mjeseci)
- ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA (kućanski uređaji, informatička oprema, glazbeni instrumenti, rasvjetna oprema...)

U posebnim spremnicima koji su hermetički zatvoreni zbog sprječavanja istjecanja tekućina i širenja neugodnih mirisa zbrinjavaju se:
- boje
- lijekovi
- deterdženti
- baterije i akumulatori

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada (staklo, papir, plastika, tekstil i/ili tetrapak). U nastavku su lokacije zelenih otoka u gradu Solinu te općinama Klis, Podstrana i Dugopolje te vrste otpada koje se tamo mogu odnijeti.

POPIS ZELENIH OTOKA

1. GRAD SOLIN

MJESNI ODBOR SV KAJO
BUNJE 13 (staklo, papir, plastika)
SOLINSKE MLADEŽI 69 (staklo, papir, plastika)
DUDINI 15 (staklo, papir, plastika, tekstil)
DON FRANE BULIĆ 124 (staklo, papir, plastika)
DRAŠKOVIĆEVA 56 (staklo, papir, plastika)
GAŠPINI 140
DON FRANE BULIĆA 97 (staklo, papir, plastika)
KAŠTELANSKA 29c (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR PRIKO VODE
DRŽIĆEVA 1 (papir, plastika)
PETRA KREŠIMIRA IV 58a (staklo, papir, plastika,tekstil)
PETRA KREŠIMIRA IV 78 (papir, plastika, tekstil)
DOMOVINSKOG RATA 38 (staklo, papir, plastika)
MATOŠEVA 50 (staklo, papir, plastika)
PUT MIRA 22 (staklo, papir, plastika)
MATOŠEVA 10 (staklo, papir, plastika)
HRVATSKIH BRANITELJA (staklo, papir, plastika)
PUT MIRA 64 (staklo, papir, plastika)
ALOJZIJA STEPINCA 3 (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR KUČINE
DRAGE MARKOVIĆA 35 (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)

MJESNI ODBOR CENTAR
DON FRANE BULIĆA 77 (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)
ZVONIMIROVA 11 (staklo, papir, plastika, tetrapak)
ZVONIMIROVA 75 (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)
ZVONIMIROVA 127 (staklo, papir, plastika, tekstil)
DR. MARTINA ŽIŽIĆA 8 (staklo, papir, plastika, tetrapak)
KLIŠKI PUT 4 (staklo, papir, plastika, tetrapak)
DR. FRANE TUĐMANA (IGRALIŠTE) (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR RUPOTINA
ANTE STARČEVIĆA 192 (papir, plastika)
ANTE STARČEVIĆA 85 (staklo, papir, plastika)
ANTE STARČEVIĆA 64 (papir, plastika)
ANTE STARČEVIĆA 22 (staklo, papir, plastika)
POLJACI 24 (staklo, papir, plastika, tekstil)
ANTE STARČEVIĆA 171 (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR SREDNJA STRANA
DON FRANE BULIĆA 68 (staklo, papir, plastika, tekstil)
GAŠPINI 93 (staklo, papir, plastika)
DON LOVRE KATIĆA 10 (staklo, papir, plastika)
DON LOVRE KATIĆA 50 (staklo, papir, plastika)
BRAĆE RADIĆA 131 (staklo, papir, plastika)
PETRA KRUŽIĆA 28 A (staklo, papir, plastika)
BUBIĆI 47 (staklo, papir, plastika)
KARDINALA KUHARIĆA (staklo, papir, plastika)
GAŠPINI 158 (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR MRAVINCE
PETRA PEROŠA 58 (staklo, papir, plastika)
MARKA MARULIĆA (staklo, papir, plastika, tekstil)
PODINE (ispod policije) (staklo, papir, plastika)

MJESNI ODBOR VRANJIC
KREŠIMIROVA 49 (staklo, papir, plastika)
KREŠIMIROVA48 (staklo, papir, plastika)
OBALA POMORACA 71 (staklo, papir, plastika, tetrapak)

2. OPĆINA DUGOPOLJE

- Ulica Matice Hrvatske (parking stadion), (papir, plastika, metal, staklo)
- Ulica Domovinskog rata (Balića dub) (papir, plastika, metal, staklo)
- Ulica Domovinskog rata (Kute) (papir, plastika, metal, staklo)
- Ulica Stjepana Radića (papir, plastika, metal, staklo, tekstil)
- Ulica svetog Jeronima Dugopolje (papir, plastika, metal, staklo)
- Koprivno(Trg Hrvatskih Domoljuba) (papir, plastika, metal, staklo)

3. OPĆINA PODSTRANA

MJESNI ODBOR STROŽANAC 1
GOSPE U SITI (staklo, papir, plastika, tekstil)
MJESNI ODBOR STROŽANAC 2
Jurasova magistrala (RIBOLA) (staklo, papir, plastika, tekstil)
MJESNI ODBOR GRLJEVAC
Zvonimirova (staklo, papir, plastika)
Hercegovačka (staklo, papir)
MJESNI ODBOR GRBAVAC
Mile Gojsalić (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)
MJESNI ODBOR SV. MARTIN
Šćadin 1 (papir, plastika)
Šćadin 2 (staklo, plastika)
Kaštelančićeva (papir, plastika, staklo, tetrapak, tekstil)
MJESNI ODBOR MUTOGRAS
Cesta Mutogras (KAMP) (staklo, papir, plastika, tetrapak, tekstil)
MJESNI ODBOR GORNJA PODSTRANA
Don Petra Cara (staklo, papir, plastika)

4. OPĆINA KLIS

Klis - Megdan
Parkiralište iza mjesnog doma kod kućnog broja Iza grada 2 (papir, staklo, plastika)
Klis - Kosa
Kod mjesnog doma kod kućnog broja Sv. Jure 46 (papir, staklo, plastika)
Maleši - Pometeno Brdo
Kod kućnog broja Zagorska 1 (papir, staklo, plastika)
Konjsko
Raskrižje ŽC s državnom cestom- kod objekta „Verona“ kod kućnog broja Ivana Pavla II 24
(papir, staklo, plastika) Klis-Varoš
Klis- Greben
Nisko

RECIKLAŽNO DVORIŠTE GRADA SOLINA
Reciklažno dvorište je građevina namjenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada i onih komponenti otpada koje se ne skupljaju po naseljima putem pojedinačnih spremnika za komunalni otpad. Reciklažno dvorište će se izgraditi na lokaciji k.č.z. 3086/4 K.O. Solin (č.zem. 495/4) u predjelu kave Sv. Kajo u Solinu u površini od 1.500 m2.
Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina usklađeni su s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17), a pridonosi ispunjenju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.—2022. (NN 3/17) te Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za razdoblje 2017.-2022.
Projekt "Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina" financira se u vrijednosti od 85% u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", dok 15% sredstava osigurava korisnik Grad Solin. Gradu Solinu su tako kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.315.333,31 kuna, a ostatak sredstava osigurano je iz proračuna Grada Solina.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PERUN
Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta „Perun“ u Općini Podstrana provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije. Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima (referentni broj Ugovora : KK.06.3.1.03.0110) koji su potpisali Općina Podstrana, Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta je 6,9 mil kn, a iznos bespovratnih sredstava je 4.199.999,00 kn. Reciklažno dvorište Perun je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15). Projekt uključuje izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta do stanja pune funkcionalnosti.
Kako bi osigurao optimalnu iskorištenost reciklažnog dvorišta u operativnoj fazi, Općina Podstrana planira kontinuiranu provedbu edukativnih aktivnosti koje će biti usmjerene prema lokalnom stanovništvu, a koje će obuhvatiti teme važnosti korištenja reciklažnog dvorišta, načinu odlaganja otpada u reciklažnim dvorištima, opasnostima odlaganja otpada opasnih svojstava u okolišu, važnosti razvoja sustava kompostiranja, te ekonomskim i okolišnim prednostima recikliranja otpada. Navedene aktivnosti biti će usmjerene i prema najmlađim dobnim skupinama kako bi mladi naraštaji od malih nogu usvojili odgovoran odnos prema okolišu i resursima i pravilne obrasce ponašanja postupanja s otpadom.

zatvori